Współkultura

 

🔴 Wyniki konkursu Współ/kultura vol. 3

W dniu 26 czerwca 2023 miało miejsce spotkanie z autorami inicjatyw, które wpłynęły do SCK w ramach projektu Współ/kultura vol. 3.

Serdecznie gratulujemy wszystkim pomysłodawcom, ponieważ żadna inicjatywa nie została odrzucona.

Komisja w składzie: Małgorzata Wójcik (Animatorka projektu z ramienia Narodowego Centrum Kultury), Monika Pojda-Dziekońska (Z-ca Dyrektora SCK), Radosław Matysek (SCK), Marek Kołbuk (SCK), Celina Bagińska-Włodarek (SCK); konsultacja merytoryczna: Hanna Kostrzewska (autorka raptoru z diagnozy projektu);

– w wyniku obrad zarekomendowała połączenie inicjatyw: „Śpiew, który łączy, muzyka, która leczy” oraz „Dzień Przyjaźni Polsko – Ukraińskiej”.

– do realizacji przyjęła wszystkie projekty, z następującymi kwotami finansowania:

 1. Dagmara Jazowska, Inna Biliaieva – „Dzień Przyjaźni Polsko – Ukraińskiej” wraz z „Śpiew, który łączy, muzyka, która leczy”- 11 000
 2. Magdalena Wróblewska-Żalik – Rozbawiona Przełajka – 4000
 3. Anna Lempa, Klaudia Kaszyca – Przełajka i Bańgów – okiem mieszkańców – 2000
 4. Aleksandra Kuczek – To my – poznajcie nas – 4000
 5. Jan Wieczorek – W bramach Huty Laura – 4000
 6. Paweł Roszak-Kwiatek – Bańgów – miejsce z historią, miejsce dla historii – 4000
 7. Tadeusz Żalik – Rzecz o jelyniokach i kabotku – czyli strój (nie)odświętny – 4000

 

🔴 Zakończyliśmy etap diagnostyczny projektu „współ / kultura, vol. 3”!
Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który powstał w efekcie prowadzonych badań:

RAPORT Z DIAGNOZY ZASOBÓW, POTRZEB I POTENCJAŁÓW KULTUROWYCH 2023
ЗВІТ ПРО ДІАГНОСТИКУ КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ, ПОТРЕБ ТА ПОТЕНЦІАЛІВ 2023

Teraz zapraszamy do udziału w konkursie na inicjatywy lokalne. Zgłaszane inicjatywy powinny uwzględniać rekomendacje raportu.
Propozycje inicjatyw można zgłaszać do 26 czerwca 2023, do godz. 12.00.
Możliwa kwota dofinansowania: 3 000 zł – 12 000 zł.
Szczegóły w regulaminie:

Regulamin konkursu na inicjatywy lokalne realizowane w ramach zadania współ / kultura, vol. 3
Правила конкурсу на місцеві ініціативи, реалізовані в рамках завдання спів /культура, ч. 3

Inicjatywy należy składać na kartach zgłoszeniowych:

karta zgłoszenia – współ / kultura, vol. 3
Бланк учасника- спів/культура, ч. 3

Zachęcamy do konsultowania swoich pomysłów z Siemianowickim Centrum Kultury przed przesłaniem karty zgłoszeniowej:
tel. (32) 228 72 80
e-mail: sekretariat@siemck.pl
Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 45, Siemianowice Śląskie

 

🔴 Rusza projekt „współ / kultura, vol. 3” – spotkania z mieszkańcami

 

Siemianowickie Centrum Kultury po raz drugi bierze udział w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”. Pierwszy raz mieliśmy okazję uczestniczyć w programie DK + w roku 2018. W roku kolejnym zrealizowaliśmy podobną inicjatywę ze środków własnych instytucji. Od tego czasu rzeczywistość uległa znacznym zmianom, dlatego zasadnym jest ponowny udział SCK i mieszkańców Siemianowic w tej inicjatywie w roku 2023. Zadanie pn. „współ / kultura, vol. 3”, na realizację którego otrzymaliśmy dofinansowanie, zakłada:

– przeprowadzenie diagnozy społecznej

– podanie jej wyników diagnozy do publicznej wiadomości

– rozpisanie i rozstrzygnięcie konkursu na inicjatywy lokalne w zakresie kultury

– dofinansowanie i przeprowadzenie wyłonionych w konkursie inicjatyw.

 

Działania w ramach projektu „współ / kultura, vol. 3” są adresowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Siemianowic, a także innych osób związanych z Siemianowicami, ale zarówno w etapie badawczym, jak i etapie konkursowym szczególny nacisk będzie kładziony na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturotwórczego 3 grup docelowych:

– społeczność dzielnic bez ośrodka kultury (Bańgów i Przełajka)

– społeczność dzielnic i osiedli zagrożonych wykluczeniem społecznym (Centrum, Laurahutte, Hugo, Nowy Świat)

społeczność ukraińska i osoby świadczące pomoc obywatelom Ukrainy.

Wytypowane grupy będą badane w kontekście możliwości ich współdziałania z Siemianowickim Centrum Kultury oraz w perspektywie ich integrowania z innymi grupami, a także zbadanie potencjału kulturotwórczego badanych grup.

 

W etapie diagnostycznym pragniemy zaprosić mieszkańców i osoby zainteresowane projektem na spotkania z ekspertami zewnętrznymi i pracownikami SCK. Spotkania będą miały luźną i przyjazną formułę grup fokusowych, nie trzeba się na nie wcześniej rejestrować, ani w żaden sposób przygotowywać.

 

Znane są już pierwsze terminy spotkań, serdecznie zapraszamy!

 

Dzielnice bez ośrodka kultury – BAŃGÓW i PRZEŁAJKA

26 kwietnia (środa), g. 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Szymanowskiego 11

 

Dzielnice zagrożone wykluczeniem – CENTRUM, LAURAHUTTE, HUGO, NOWY ŚWIAT

10 maja (środa), g. 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Szkolna 15

 

Społeczność UKRAIŃSKA

26 kwietnia (środa), g. 18.00 – SCK – Willa Fitznera, ul. Fitznerów 3

16 maja (wtorek), g. 18.00 – SCK – Jarzębina, ul. Wierzbowa 2

 

Jeżeli należysz do jednej z powyższych grup i / lub chcesz zaangażować się w projekt na etapie diagnostycznym lub konkursowym – zachęcamy do przyjścia na wybrane spotkanie. W razie pytań lub wątpliwości – zapraszamy do kontaktu:

(32) 228 72 80, sekretariat@siemck.pl

——–

Współ / kultura  2019

współ / kultura 2019 – II edycja konkursu

Projekt współ/kultura jest partycypacyjnym projektem prowadzonym przez Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich. Celem projektu jest wyłonienie, dofinansowanie i zrealizowanie kulturalnych lub społeczno-kulturalnych inicjatyw lokalnych w ramach naboru prowadzonego w formie konkursu. Nabór wniosków – propozycji inicjatyw – kierowany jest do osób indywidualnych oraz grup formalnych i nieformalnych, które są gotowe do podjęcia wyzwania, jakim jest prowadzenie nowatorskich działań animacyjnych pobudzających mieszkańców Siemianowic Śląskich do aktywnego udziału w lokalnym życiu kulturalnym.

Jeśli masz ciekawy pomysł na inicjatywę kulturalną i chęć współrealizowania swojej inicjatywy z Siemianowickim Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

 

WYNIKI KONKURSU WSPÓŁ/KULTURA 2019

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z projektami złożonymi w konkursie WSPÓŁ/KULTURA  2019, organizowanym przez Siemianowickie Centrum Kultury rekomenduje dofinansowanie następujących projektów:

 1. „Portret Siemianowiczanina” – autorka: Monika Bilska
 2. „Poznaj Siebie” – autorki: Aleksandra Kuczek, Zuzanna Borucka
 3. „FamilijnySzpil” – autorzy: Anna Rutkiewicz, Karolina Ossysek, Bartosz Dudzik, Konrad Kobylewski, Anna Ciążyńska
 4. „Sobota w kosmosie” – autor: Jan Wieczorek
 5. „Muzyka po naszymu” – autorka: Dagmara Apolinarska – Pres
 6. „Twórczy bajtel” – autorka: Anna Hajduk

Wymienionych autorów prosimy o kontakt w celu korekty budżetu oraz zakresu
i harmonogramu projektu.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektu:

SCK – Bytków, ul. Niepodległości 45, Siemianowice Śląskie

(32) 228 72 80

sekretariat@siemck.pl

 

współ / kultura w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne – I edycja konkursu (zakończona)

współ/kultura w pierwszej edycji była projektem realizowanym przez Siemianowickie Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Pierwszy etap projektu polegał na przeprowadzeniu diagnozy w obrębie 3 wybranych grup docelowych.

Badane były możliwości współdziałania mieszkańców z Siemianowickim Centrum Kultury oraz ich potencjał kulturotwórczy. Badania w formie grup fokusowych przeprowadzili wspólnie: eksperci Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, pracownicy SCK oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

Wyniki badań wraz z diagnozą z nich wynikającą są dostępne w formie elektronicznej w zakładce Do pobrania / linki.

Drugim etapem projektu był konkurs na inicjatywy lokalne. Mieszkańcy, na podstawie wyników diagnozy oraz własnych zainteresowań, inspiracji, obserwacji i doświadczeń zgłaszali swoje pomysły na lokalne projekty kulturalne. Kwota środków przyznanych na realizację wyłonionych projektów przez Narodowe Centrum Kultury wynosiła 22000 zł. Wkład własny Siemianowickiego Centrum Kultury wyniósł 3000 zł, a zatem łączna kwota dofinansowania wszystkich wybranych projektów wynosiła 25000.

Konkurs adresowany był szczególnie do diagnozowanych grup docelowych, a także do osób, które chciałyby zrealizować projekt na rzecz wymienionych w diagnozie grup docelowych.

Kolejny etap projektu był już wcielaniem pomysłów w życie. Od lipca do listopada 2018 r. autorzy wyłonionych w konkursie inicjatyw realizowali swoje projekty przy wsparciu Siemianowickiego Centrum Kultury.

O poszczególnych projektach zrealizowanych w 2018 roku można przeczytać w poświęconych im zakładkach.

Powodzenie projektu skłoniło SCK do podjęcia się jego kontynuacji w kolejnym roku, tym razem ze środków własnych instytucji


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 172

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 172