O projekcie / Aktualności

O PROJEKCIE

współ / kultura 2019 – II edycja konkursu

Projekt współ/kultura jest partycypacyjnym projektem prowadzonym przez Siemianowickie Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich. Celem projektu jest wyłonienie, dofinansowanie i zrealizowanie kulturalnych lub społeczno-kulturalnych inicjatyw lokalnych w ramach naboru prowadzonego w formie konkursu. Nabór wniosków – propozycji inicjatyw – kierowany jest do osób indywidualnych oraz grup formalnych i nieformalnych, które są gotowe do podjęcia wyzwania, jakim jest prowadzenie nowatorskich działań animacyjnych pobudzających mieszkańców Siemianowic Śląskich do aktywnego udziału w lokalnym życiu kulturalnym.

Jeśli masz ciekawy pomysł na inicjatywę kulturalną i chęć współrealizowania swojej inicjatywy z Siemianowickim Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

 

WYNIKI KONKURSU WSPÓŁ/KULTURA 2019

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z projektami złożonymi w konkursie WSPÓŁ/KULTURA  2019, organizowanym przez Siemianowickie Centrum Kultury rekomenduje dofinansowanie następujących projektów:

  1. „Portret Siemianowiczanina” – autorka: Monika Bilska
  2. „Poznaj Siebie” – autorki: Aleksandra Kuczek, Zuzanna Borucka
  3. „FamilijnySzpil” – autorzy: Anna Rutkiewicz, Karolina Ossysek, Bartosz Dudzik, Konrad Kobylewski, Anna Ciążyńska
  4. „Sobota w kosmosie” – autor: Jan Wieczorek
  5. „Muzyka po naszymu” – autorka: Dagmara Apolinarska – Pres
  6. „Twórczy bajtel” – autorka: Anna Hajduk

Wymienionych autorów prosimy o kontakt w celu korekty budżetu oraz zakresu
i harmonogramu projektu.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektu:

SCK – Bytków, ul. Niepodległości 45, Siemianowice Śląskie

(32) 228 72 80

sekretariat@siemck.pl

 

współ / kultura w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne – I edycja konkursu (zakończona)

współ/kultura w pierwszej edycji była projektem realizowanym przez Siemianowickie Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Pierwszy etap projektu polegał na przeprowadzeniu diagnozy w obrębie 3 wybranych grup docelowych.

Badane były możliwości współdziałania mieszkańców z Siemianowickim Centrum Kultury oraz ich potencjał kulturotwórczy. Badania w formie grup fokusowych przeprowadzili wspólnie: eksperci Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, pracownicy SCK oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

Wyniki badań wraz z diagnozą z nich wynikającą są dostępne w formie elektronicznej w zakładce Do pobrania / linki.

Drugim etapem projektu był konkurs na inicjatywy lokalne. Mieszkańcy, na podstawie wyników diagnozy oraz własnych zainteresowań, inspiracji, obserwacji i doświadczeń zgłaszali swoje pomysły na lokalne projekty kulturalne. Kwota środków przyznanych na realizację wyłonionych projektów przez Narodowe Centrum Kultury wynosiła 22000 zł. Wkład własny Siemianowickiego Centrum Kultury wyniósł 3000 zł, a zatem łączna kwota dofinansowania wszystkich wybranych projektów wynosiła 25000.

Konkurs adresowany był szczególnie do diagnozowanych grup docelowych, a także do osób, które chciałyby zrealizować projekt na rzecz wymienionych w diagnozie grup docelowych.

Kolejny etap projektu był już wcielaniem pomysłów w życie. Od lipca do listopada 2018 r. autorzy wyłonionych w konkursie inicjatyw realizowali swoje projekty przy wsparciu Siemianowickiego Centrum Kultury.

O poszczególnych projektach zrealizowanych w 2018 roku można przeczytać w poświęconych im zakładkach.

Powodzenie projektu skłoniło SCK do podjęcia się jego kontynuacji w kolejnym roku, tym razem ze środków własnych instytucji