Dokumenty do pobrania

Regulaminy obiektów SCK:

 

SCK- Bytków: Regulamin Siemianowickiego Centrum Kultury ul. Niepodległości 45

Regulamin sali baletowej SCK- Bytków: Regulamin korzystania z sali baletowej SCK- Bytków

Regulamin Amfiteatru w Parku Miejskim: Regulamin amfiteatru miejskiego

SCK – Zameczek: Regulamin Siemianowickiego Centrum Kultury – Zameczek

SCK- Willa Fitznera: Regulamin SCK- Willa Fitznera w trakcie zagrożenia epidemicznego

SCK- Jarzębina: Regulamin SCK- Jarzębina w trakcie zagrożenia epidemicznego

SCK- Park Tradycji: Regulamin korzystania z budynku SCK- Park Tradycji w czasie zagrożenia epidemicznego

Regulamin Pracowni H2O: Pracownia H2O

 

Regulamin „Suchego basenu”Suchy Basen – regulamin dmuchańca

Regulamin „Mini Zamku”Mini Zamek Dmuchany – regulamin dmuchańca

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej, Parku „Akcji i Reakcji” oraz Street Workout Park:   Regulamin siłowni, Parku Akcji i Reakcji, Street Workout Park

 

Sprzedaż biletów

 

Zarządzenie dyrektora w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony prawa i nieprawidłowości, postepowania ze zgłoszeniami oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia ochrony prawa.