Grupa plastyczna Laura

Grupa powstała jesienią 2014 roku znajdując swą siedzibę w XIX-to wiecznej Willi Fitznera. W 2016 roku przeniosła się do Pałacu Rheinbabenów – Zameczek w Michałkowicach. „Grupa Lura” powstała jako sekcja Siemianowickiego Centrum Kultury, której inicjatorami są:
Jan Wiktor Urbańczyk, Franciszek Sowa i Stanisław Pilarczyk – założyciele
Marek Banasik – Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury
Małgorzata Groniewska – Oddział Willa Fitznera
Anna Moj-Łukasik – Oddział Zameczek
Obecnie „LAURA” skupia kilkanaście osób związanych z Siemianowicami. Są to artyści amatorzy reprezentujący malarstwo, rzeźbę, fotografikę i inne formy sztuki użytkowej wzbogacanej dodatkowo o poezję i muzykę.
Na co dzień reprezentują oni różne profesje: mechanicy, górnicy, hutnicy, prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele służby zdrowia, pracownicy kultury i nauki. Łączy ich jedno – pasja tworzenia i niczym nieograniczona wyobraźnia. Stale rozwijają swoje zainteresowania i doskonalą kunszt stając się tym samym ambasadorami sztuki godnie reprezentującymi nasze miasto na wystawach, wernisażach, plenerach malarskich i konkursach.
Na koncie jej członków odnotowanych jest wiele z nich. Do najważniejszych wydarzeń cyklicznych można zaliczyć m.in.:
– konkurs im. P. Wróbla
– Rudzka Jesień
– Festival International Art Naif
– Artisma
– ANTYnuda
– Woźnickie plenery malarskie
– Art Passion
– Wystawy w Górnośląskim Parku Etnograficznym

Stałe wystawy w:
– Galerii G. S. Trefonia w Nakle Śląskim
– Galerii „Po schodach” w Siemianowicach Śl.
– Galerii Grupy Artystycznej „LAURA”
– Siemianowickim Centrum Kultury
– MGOK w Woźnikach Śl.

Ich prace znajdują się również w wielu prywatnych kolekcjach, galeriach i muzeach w kraju i za granicą. Grupa prowadzi działania kulturalne dbając o zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców naszego miasta oraz ich rozwój artystyczny.