SCK – Zameczek

  SCK Zameczek

  ul. Oświęcimska 1

  41-103 Siemianowice Śląskie

  zameczek@siemck.pl

  https://www.facebook.com/sckzameczek

  Telefon

  (+48) 32 204 11 27

  Anna Moj-Łukasik – kierownik Zameczku: 782 808 809

  Rezerwacje

  zameczek@siemck.pl

  Godziny otwarcia

  Biuro jest czynne w godz. 8.00-16.00

  Michałkowice – od połowy XVI w. posiadłość Mieroszewskich – w II poł. XVIII w. stały się własnością rodziny von Rheinbaben. W 1892 r. właścicielem Michałkowic został książę Hugo Hohenlohe z Ujazdu. Po utworzeniu spółki akcyjnej Hohenlohe Werke z siedzibą w Wełnowcu dobra michałkowickie stały się własnością spółki. Po zakończeniu II wojny światowej i zmianach ustrojowych własność przeszła na Kopalnię Węgla Kamiennego „Siemianowice” i od tego czasu pałac funkcjonował jako dom kultury. Obecnie jest dzierżawiony i wykorzystywany jako restauracja i sala konferencyjna.

  Siedziba rodziny von Rheinbaben zbudowana została w pobliżu kościoła, w otoczeniu parku, na którego końcu znajdowały się zabudowania gospodarcze – stajnia, szklarnia, kotłownia, chlewy, stodoła oraz neogotycki dom mieszkalny z 1909 r. wg projektu Louisa Dame dla leśniczego i ogrodnika zamkowego. W 1906 r. Louis Dame zaprojektował ogród zimowy – pawilon dobudowany prostopadle do parterowego skrzydła zachodniego przylegającego do trójkondygnacyjnej części wschodniej. Skrzydło zachodnie mieści część reprezentacyjną z dużym holem, salą balową i oranżerią. Bryła części wschodniej pałacu jest oskarpowana od północy, południa i wschodu i jest najstarszą zachowaną częścią pałacu, pozostałą prawdopodobnie po Mieroszewskich. W tym skrzydle mieściły się pokoje prywatne. Układ tych pomieszczeń zachowany został do dziś, natomiast nie zachowały się żadne elementy wystroju wnętrz. Przed wejściem do pałacu usytuowy był niewielki staw, zastąpiony po II wojnie światowej fontanną. W 1995 r. część zespołu pałacowo-parkowego z wyżej opisanym budynkiem i pomieszczeniami gospodarczymi oraz terenami ogrodnictwa zakupiła osoba prywatna.

  Pałac otoczony był parkiem, a ten murem z bramami wjazdowymi. Układ komunikacyjny parku został zaprojektowany promieniście z pałacem jako punktem początkowym. W głębi parku usytuowany jest pagórek ze sztuczną grotą. Na terenie parku w latach 70. XX w. KWK „Siemianowice” zbudowała przedszkole i przychodnię lekarską – prostokątne budynki z płyt betonowych. Przedszkole istnieje do dziś, przychodnię wyburzono w latach 90. XX w.

  SCK Zameczek oferuje

  Koncerty i wydarzenia w sali na 120 osób, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wynajem pomieszczeń w tym sali konferencyjnej i sali lustrzanej.

  Regulamin SCK- Zameczek w trakcie zagrożenia epidemicznego

  Do dyspozycji

  • Sala lustrzana na 120 osób
  • Sala konferencyjna na 30 osób
  • Oranżeria

  W obiektywie