SCK – Bytków

  SCK – Bytków | Centrala

  ul. Niepodległości 45

  41-106 Siemianowice Śląskie

  sekretariat@siemck.pl

  NIP 6431734514 | REGON 241095235

  Telefon

  (+48) 32 228 72 80

  Numer rachunku

  ING Bank Śląski w Katowicach

  33 1050 1214 1000 0023 4123 1187

  Godziny otwarcia

  Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 16:00

  Punkt sprzedaży biletów dostępny pod linkiem:

  Kasa biletowa w lutym 2024

  Ewentualne zwroty prosimy ustalać telefonicznie tel. 32 228 72 80 wew. 16

  Dodatkowo kasa czynna jest na dwie godziny przed każdą niewyprzedaną imprezą w SCK Bytków. Istnieje także możliwość zapłacenia za bilety przelewem jednak przelew musi być wykonany najpóźniej 3 dni przed imprezą. Rezerwacje biletów ważne są siedem dni. Po tym terminie nieodebrane bilety wracają do sprzedaży.

  Siedziba główna SCK mieści się w dziewiętnastowiecznym budynku dawnej karczmy. Obiekt wyposażony jest m.in. w wielofunkcyjną salę widowiskową (na ok. 300 miejsc siedzących) oraz mniejszą salę baletową. SCK Bytków jest miejscem organizacji wielu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

  Historia obiektu

  Historia dzisiejszej siedziby głównej Siemianowickiego Centrum Kultury sięga zapewne daleko w wiek XIX. (Informacje historyczne za: Małgorzata Derus, Zabytki Siemianowic Śląskich. Budynki użyteczności publicznej, Siemianowice Śl. 2004, s. 53 – 57). Pierwsza znana wzmianka o murowanej już wówczas karczmie zlokalizowanej na obrzeżach Bytkowa pochodzi z roku 1877. Ówczesny właściciel, Constantin Wutke, zbudował przy karczmie drewnianą kręgielnię.

  W ostatniej dekadzie XIX stulecia Franz Wawrzinek dobudował do gospody salę taneczną na zlecenie właściciela przybytku w latach 1891-1896 – Johanna Makoscha. W roku 1896 właściciel zmienił się po raz kolejny: gospodę kupił Hugo Boese. Trzy lata później jej współwłaścicielami zostali Johann Boese (brat Hugona) i jego żona Maria. W roku 1903 współwłaścicielką została także żona Hugona – Martha z domu Reifland – która po śmierci pierwszego męża wyszła ponownie za mąż, czyniąc jednocześnie nowego męża – nowym właścicielem karczmy. Mężem tym był nie kto inny, jak Adolf Geisler, osoba do dziś kojarzona w pierwszym rzędzie przez siemianowiczan z budynkiem przy Niepodległości 45. W roku 1905 Adolf Geisler przedsięwziął rozbudowę i modernizację obiektu, który – dzięki podniesieniu standardu i unowocześnieniu pomieszczeń, poszerzeniu oferty oraz bogatemu zdobieniu elewacji – zyskał na prestiżu i mógł awansować w oczach mieszkańców do rangi wielofunkcyjnej restauracji. U Geislera można więc było zarówno zjeść, napić się różnego rodzaju trunków, potańczyć, a także obejrzeć występy estradowe (na sali tanecznej wybudowana została scena). Zorientowana na wschód fasada budynku, która do dziś zachowała wiele ze swojego wyglądu z pierwszych lat XX w., zaprojektowana została w stylu eklektycznym, niejednorodnym, z elementami secesji.

  Budynek pełnił funkcję restauracji aż do roku 1958, w którym to został przejęty przez Skarb Państwa. Na początku lat 70. powołano tutaj do życia dom kultury siemianowickiego zakładu „Kotłomontaż” , a w roku 1993 – po przejęciu budynku przez miasto w 1989 i wykonaniu remontu – urządzono w nim Centrum Kultury, które funkcjonuje i rozwija się po dziś dzień.

  Obecnie

  Od roku 2009, po utworzeniu Siemianowickiego Centrum Kultury, w którego skład weszły wówczas trzy jednostki organizacyjne (zob. zakładkę „O nas”), przy Niepodległości 45 mieści się siedziba główna SCK. W placówce odbywa się kilkadziesiąt imprez kulturalnych i rozrywkowych rocznie. Bez niektórych z nich kulturalny rys Siemianowic przedstawiałby się nieporównanie ubożej. Wystarczy wymienić chociażby cykliczną „Otwartą Scenę Muzyczną”, która zyskała rangę ogólnopolskiego przeglądu młodych zespołów muzycznych, koncerty największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, spektakle z udziałem najwybitniejszych aktorów rodzimej estrady, kultowe w mieście i okolicach „Dyskoteki 40-latków” i „Babskie combry” lub „Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej”, odbywający się nieprzerwanie od początku istnienia instytucji. SCK Bytków jest ponadto miejscem, w którym ludzie w każdym wieku (a w szczególności dzieci), mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. W SCK działają m.in: Pracownia Plastyczna „Okienko”, która złotymi zgłoskami zapisuje się na kartach historii miasta, a swoją działalnością wykracza znacznie poza granice nie tylko miasta i regionu, ale także kraju, Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice” o ponad stuletniej historii, który ze swoim repertuarem zjeździł kawał świata, liczne sekcje i zespoły.

  Ciekawostka

  Warto odnotować, że z budynkiem SCK Bytków wiąże się legenda, w której główną rolę odgrywa Adolf Geisler (tragicznie zmarły w niejasnych okolicznościach w roku 1917), a ściślej – jego duch, który ma nawiedzać Siemianowickie Centrum Kultury. W relacjach byłych pracowników SCK, którym przypadło przebywać na terenie obiektu w godzinach nocnych, przewija się motyw dających się słyszeć kroków osoby wchodzącej po schodach do części administracyjnej, a następnie zatrzymującej się na piętrze i schodzącej z powrotem. Tego typu mrożące krew w żyłach przekazy szybko połączono z nagłymi i niespodziewanymi awariami, które przydarzały się w SCK krótko po rzekomym zjawieniu się tajemniczego ducha (poważne spięcie w instalacji elektrycznej, awaria dachu). Te sekwencje zdarzeń zinterpretowano następująco: można domniemywać, że duch, który nawiedza Centrum, nie jest wrogim bytem o złowróżbnej proweniencji, ale przychylnym duchem-gospodarzem, który dogląda swojego dobytku i ostrzega obecnych jego użytkowników przed niebezpieczeństwami, będąc zwiastunem rychłych problemów. A kto inny mógłby nawet zza grobu tak troszczyć się o budynek, jeśli nie jego najsłynniejszy gospodarz – Adolf Geisler.

  Obecni pracownicy SCK, proszeni o potwierdzenie lub zaprzeczenie pełnym grozy pogłoskom, rozmawiają niechętnie i próbują zmienić temat lub obrócić sprawę w żart.

  Do dyspozycji

  • Sala widowiskowa na 300 osób (w układzie siedzącym) / 350 (w układzie stojącym)
  • Sala baletowa na 50 osób

   


  Cennik wynajmu pomieszczeń Siemianowickiego Centrum Kultury na rok 2024

  Lista sprzętu audiowizualnego na wyposażeniu SCK Bytków.