Zajęcia

Aktualny harmonogram zajęć sekcyjnych w Siemianowickim Centrum Kultury w roku szkolnym 2021/2022
wraz z cennikiem :

Aktualny harmonogram zajęć sekcyjnych w SCK wraz z cennikiem

 

Zajęcia artystyczne w SCK Bytków w roku szkolnym 2021/2022:

Sekcje artystyczne SCK Bytków 2021-2022

Zajęcia artystyczne w SCK Bytków w roku szkolnym 2021-2022 z terminami spotkań organizacyjnych

 

Link do systemu zajęciowego:

https://sck.systemzajeciowy.pl/#/access/signin/

 

Instrukcja do systemu zajęciowego:

Instrukcja Visualactivity 2