Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice”

Zespół Pieśni i Tańca ”Siemianowice” należy do najstarszych zespołów ludowych w Polsce. Jego zadaniem jest krzewienie kultury ludowej poprzez prezentację i popularyzację muzyki i tańców. Zespól został założony w 1910 roku jako Towarzystwo Śpiewu Polskiego „Kasyno”, lecz na przestrzeni lat chór został wzbogacony o tancerzy i orkiestrę. W latach 80-tych grupa działała jako Górniczy Zespół Pieśni i Tańca ”Siemianowice” a od 1990 roku pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice” grupa stała się wizytówką miasta. Siedzibą zespołu jest Siemianowickie Centrum Kultury.
Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice” jest członkiem Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). Grupa bierze udział w konkursach i festiwalach w Polsce oraz poza jej granicami, m.in. w Grecji, Turcji, Rumunii, na Węgrzech, Ukrainie, Litwie, w Czechach, Niemczech czy we Francji.
W repertuarze zespołu znajdują się tańce ludowe (suity śląskie- Pszczyna, Rozbark; Suita Tańców Beskidu Śląskiego; Suita Tańców Mieszczan Żywieckich) i narodowe (Polonez, Mazur, Krakowiak, Kujawiak, Oberek). Koncerty zespołu to barwne i żywiołowe widowiska taneczno-wokalne, które cieszą się popularnością i są z entuzjazmem przyjmowane przez publiczność w każdym wieku.
Zespół tworzą uczniowie szkół średnich, studenci oraz osoby czynne zawodowo.

Zapraszamy osoby od 15 roku życia na próby, które odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 19.00-21.00 w SCK Bytków, ul. Niepodległości 45.
Choreografem zespołu jest Ewa Czerwień-Skipiała, kierownikami organizacyjnymi Michał Wróbel i Paweł Cwienczek, kierownikiem muzycznym jest Iwona Talatycka-Seman.
Kontakt mailowy:
zpitsiemianowice@gmail.com

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice” powstał w roku 2007 i jego głównym celem jest propagowanie barwnego, polskiego folkloru w przystępnej, zabawowej formie. Zajęcia mają charakter taneczno – ruchowy, bazują na podstawach techniki dowolnej, baletu i zajęć rytmicznych, by poprzez naukę tańców i piosenek różnych regionów – w tym głównie ze Śląska – przybliżać polskie zwyczaje i tradycje. W trakcie zajęć wykorzystywane są nagrania opracowanych muzycznie melodii ludowych.
Zespół tworzą 2 grupy wiekowe: grupa młodsza (5-7 lat) oraz grupa młodzieżowa (8-15 lat). „Siemianowice” występuje niezwykle często budząc wielki entuzjazm wśród widowni, a młodzi tancerze wielokrotnie byli nagradzani na konkursach i przeglądach tanecznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są przez doświadczoną kadrę: choreografa i instruktora tańca – Ewę Czerwień – Skipiałę oraz kierownika kapeli i instruktora śpiewu – Iwonę Talatycką – Seman.
Harmonogram prób:
Grupa młodsza (5 – 7 lat)
Poniedziałek i środa godz. 17.30-18.15
Grupa młodzieżowa (8-15 lat)
Poniedziałek i środa godz. 18.15-19.00.

 


| Regulamin wypożyczania strojów