Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice”

Zespół Pieśni i Tańca ”Siemianowice” należy do najstarszych zespołów ludowych w Polsce. Jego zadaniem jest krzewienie kultury ludowej poprzez prezentację i popularyzację muzyki i tańców. Zespól został założony w 1910 roku jako Towarzystwo Śpiewu Polskiego „Kasyno”, lecz na przestrzeni lat chór został wzbogacony o tancerzy i orkiestrę. W latach 80-tych grupa działała jako Górniczy Zespół Pieśni i Tańca ”Siemianowice” a od 1990 roku pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice” grupa stała się wizytówką miasta. Siedzibą zespołu jest Siemianowickie Centrum Kultury.

 

Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice” jest członkiem Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). Grupa bierze udział w konkursach i festiwalach w Polsce oraz poza jej granicami, m.in. w Grecji, Turcji, Rumunii, na Węgrzech, Ukrainie, Litwie, w Czechach, Niemczech czy we Francji.

 

W repertuarze zespołu znajdują się tańce ludowe (suity śląskie- Pszczyna, Rozbark; Suita Tańców Beskidu Śląskiego; Suita Tańców Mieszczan Żywieckich; Opoczno) i narodowe (Polonez, Mazur, Krakowiak, Kujawiak, Oberek). Koncerty zespołu to barwne i żywiołowe widowiska taneczno-wokalne, które cieszą się popularnością i są z entuzjazmem przyjmowane przez publiczność w każdym wieku.

 

Zespół tworzą uczniowie szkół średnich, studenci oraz osoby czynne zawodowo.

 

Zapraszamy osoby od 15 roku życia na próby, które odbywają się w poniedziałki w godz. 19.30-21.00 oraz środy w godz. 19.00-21.00.

 

Choreografem zespołu jest Ewa Czerwień-Skipiała, kierownikami organizacyjnymi  Michał Wróbel i Paweł Cwienczek, kierownikiem muzycznym jest Iwona Talatycka-Seman.

 

Kontakt mailowy:

zpitsiemianowice@gmail.com

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice” powstał w roku 2007 i jego głównym celem jest propagowanie barwnego, polskiego folkloru w przystępnej, zabawowej formie. Zajęcia mają charakter taneczno – ruchowy, bazują na podstawach techniki wolnej, baletu i zajęć rytmicznych, by poprzez naukę tańców i piosenek różnych regionów – w tym głównie ze Śląska – przybliżać polskie zwyczaje i tradycje. W trakcie zajęć wykorzystywane są nagrania opracowanych muzycznie melodii ludowych.

Zespół tworzą 3 grupy wiekowe: grupa młodsza (5-7 lat), grupa średnia (8-10 lat) oraz grupa młodzieżowa (11-16 lat); przy czym grupa najmłodsza ma głównie charakter zabawowo-taneczny, natomiast grupy starsze przygotowują podczas zajęć rozbudowane etiudy taneczne. DZPiT „Siemianowice” występuje niezwykle często budząc wielki entuzjazm wśród widowni, a młodzi tancerze wielokrotnie byli nagradzani na konkursach i przeglądach tanecznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są przez doświadczoną kadrę: choreografa i instruktora tańca – Ewę Czerwień – Skipiałę oraz kierownika kapeli i instruktora śpiewu – Iwonę Talatycką – Seman.

Harmonogram prób:

Grupa młodsza (5 – 7 lat)

Poniedziałek godz. 17.00 – 17.45 zajęcia taneczne, 17.45 – 18.00 zajęcia wokalne, środa  godz. 17.00 – 17.45 zajęcia taneczne

grupa srednia (8 – 10 lat)

Poniedziałek godz. 17.45 – 18.30 zajęcia taneczne, 18.30 – 18.45 zajęcia wokalne, środa godz. 17.45 – 18.30 zajęcia taneczne

Grupa młodzieżowa (11-16 lat)

Poniedziałek godz. 18.00 – 18.30 zajęcia wokalne, godz. 18.30 – 19.30 zajęcia taneczne, środa godz. 18.00 – 19.00 zajęcia taneczne

SCK – Bytków

 


Harmonogram zajęć w formacie PDF | Cennik zajęć w formacie PDF | Regulamin wypożyczania strojów