Zakończenie sekcji artystycznych

Zakończenie sekcji artystycznych

Bardzo dziękujemy za udział w zajęciach  artystyczno-edukacyjnych  w roku szkolnym 2019/2020.

Wszystkie zajęcia sekcyjne prowadzone przez  Siemianowickie  Centrum  Kultury  pozostają  zawieszone do końca  czerwca. 

Dokonane opłaty za marzec  zostaną zwrócone. Kwotę do zwrotu,   wynikającą z opłaty rocznej,  będziemy zwracać  proporcjonalnie  do ilości przepracowanych miesięcy.

Zapraszamy  do korzystania z naszych propozycji w ramach Akcji Lato. Więcej informacji jeszcze w tym tygodniu!
Dzieci i młodzież zapraszamy  do naszych pracowni i zespołów artystycznych we wrześniu.

Skip to content