Wolontariusz Roku 2019 – czekamy na zgłoszenia

Wolontariusz Roku 2019 – czekamy na zgłoszenia

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych oraz Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji ogłaszają konkurs na Wolontariusza Roku 2019.

Kandydatów można zgłaszać do 27 listopada br.

W naszym mieście żyje wielu ciekawych i nietuzinkowych ludzi, którzy bezinteresownie i świadomie działają na rzecz dobra współmieszkańców.Zgłośmy ich do tego szczególnego wyróżnienia.

Kandydatów wybieramy w kategoriach:

1. Młody wolontariusz (do 18 lat)

2. Wolontariusz (19-59 lat)

3. Wolontariusz Senior (powyżej 60 lat)

4. Wolontariat Pracowniczy (grupa pracowników danej firmy)

5. Firma Odpowiedzialna Społecznie

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od 1.01.2019 r. do 31.10.2019 r. w sposób szczególny zasłużyli się w pracy dla społeczności lokalnej.

Kandydatury do tytułu Wolontariusza Roku 2019 mogą składać instytucje publiczne i niepublicznie, organizacje społeczne, szkoły, a także inne podmioty działające na rzecz mieszkańców naszego miasta oraz osoby indywidualne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 27 listopada br. (godzina 15.00) podpisanego zgłoszenia kandydata/kandydatów, które razem z regulaminem konkursu są dostępne

poniżej na stronie oraz na portalu społecznościowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

 

Zgłoszenia należy złożyć osobiście w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ulicy Michałkowickiej 105 w zamkniętej i zaadresowanej następująco kopercie:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Michałkowicka 105

41-103 Siemianowice Śląskie

z dopiskiem: „Wolontariusz Roku 2019”

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas już III Gali „Siemianowickie Barwy Wolontariatu 2019”, która odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w SCK – Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich.

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA !!!!

 

Regulamin Konkursu 2019

załącznik nr 1 do regulaminu

załącznik nr 2 do regulaminu

załącznik nr 3 do regulaminu

Skip to content