VII edycja programu KinoSzkoła – rok szkolny 2017/2018

VII edycja programu KinoSzkoła – rok szkolny 2017/2018

Siemianowickie Centrum Kultury zaprasza do udziału w VII edycji programu KinoSzkoła.

Już po raz drugi Siemianowickie Centrum Kultury zaprasza na program edukacji filmowej „KinoSzkoła”. W sezonie 2017/2018 proponujemy następujące cykle tematyczne:

  • KinoPrzedszkole – zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów. Czas trwania 60-75 min.
  • Cykl profilaktyczno-społeczny „Filmowe drogowskazy” – polecamy jako uzupełnienie godzin wychowawczych. Tematy prelekcji oraz dobór filmów powstał w oparciu o treści podstaw programowych do nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych. Czas trwania: około 30 minut prelekcji + czas trwania filmu.
  • Cykl przyrodniczy – stanowi uzupełnienie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w szkołach podstawowych. Część filmów prezentowana jest w technologii 3D. Czas trwania: około 30 minut prelekcji + czas trwania filmów.
  • Rekolekcje z filmem – w czasie Wielkopostnym proponujemy spotkania z filmami, które skłaniają do refleksji i pozwalają w niecodziennej formie przeżyć rekolekcje szkolne. Cykl ten realizowany jest w miesiącu marcu i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
  • Warsztaty społeczne „Dbam o relacje” – celem zajęć jest przygotowanie dzieci do bardziej świadomego postrzegania siebie i swoich relacji z bliskimi. Cykl skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te moga odbywać się w szkole – jeśli spełnia ona wymagania techniczne). Teamtyk zajęć warsztatowych jest zróżnicowane i odpowiednio dostosowane do wieku uczestników.
  • Warsztaty medialne –  udział w zajęciach ma na celu profesjonalne wprowadznie dzieci w świat mediów wizualnych, tak aby nauczyły się się rozpoznawać podstawowe medie oraz poznały korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z najnowszych technologii. Cykl adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te moga odbywać się w szkole – jeśli spełnia ona wymagania techniczne). Teamtyk zajęć warsztatowych jest zróżnicowane i odpowiednio dostosowane do wieku uczestników.
  • Mini wykłady z klasyki filmowej – cykl przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z twórczością klasycznych reżyserów kinematografii polskiej i światowej. Poprzez analizę fragmentów dzieł filmowych uczniowie poznają specyfikę twórczości każdego z autorów, a także udoskonalą umiejętność analizy dzieła audiowizualnego (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te moga odbywać się w szkole – jeśli spełnia ona wymagania techniczne).
  • Zajęcia dla seniorów – cykl comiesięcznych spotkań z dobrym kinem dla sieniorów i studentów UTW. Każdą projekcję filmową otwiera ok. 30-minutowa prelekcja związana z zagadnieniami psychologicznymi.

Aktualny program z tematyką zajęć filmowych oraz warsztatów medialnych znajduje się w KATALOGU.

Cennik:
– cena pojedynczego spotkania: 9 zł/os.
– cena dla siemianowickich szkół: 7 zł/os (pod warunkiem, że szkoła skorzysta z programu co najmniej w dwóch wybranych miesiącach).

Kontakt: 
Anna Kokot, tel. 797 856 886
e-mail: kinoszkola@siemck.pl

Karta zgłoszenia do programu:  kinoszkolakarta

Skip to content