Rosikoń, czyli centrum (naszego) świata

Rosikoń to koniczyna, podobna do tej, która powstała dwa lata temu, kiedy mieszkańcy przy wsparciu miasta wspólnie utworzyli skwerek z charakterystycznym obrysem czterolistnej rośliny.

Zgodnie z ilością liści koniczyny, proponujemy przeprowadzenie cyklicznego wielowarsztatu teatralnego – będą to zajęcia odpowiadające na potrzeby dzieci z dzielnicy – poruszające zarówno materiał teatralny, muzyczny, opowieściowy czy ruchowy. Sam projekt na przeprowadzić uczestników przez pełen proces kreacji wydarzenia teatralnego wraz z towarzyszącą temu nauką – o odpowiedzialności, wyzwaniach, odwadze, znaczeniu współpracy i grupy, aż po odrobinę szaleństwa.  W czasie warsztatów wprowadzimy naszych małych uczestników w tajniki teatru, wspólnie wykonamy charakteryzację i elementy scenograficzne, dobierzemy rekwizyty i kostiumy. Udzielimy także wskazówek reżyserskich lub scenariuszowych, przywołamy zupełnie nieznanych bohaterów lub pomożemy zinterpretować opowieści znane od lat najmłodszych. Pobudzimy wyobraźnię, aparat mowy, ciało i wrażliwość.

Na zajęciach dzieci pod opieką wyspecjalizowanych pedagogów i artystów, nauczą się tworzyć relacje, współpracować i przebywać w grupie rówieśników, natomiast opiekunowie inspirując i motywując maluchy zadbają o ich wszechstronny rozwój. Różnorodne ćwiczenia dopasowane, w ramach możliwości i wcześniejszej wiedzy na temat grupy dzieciaków, do wieku odbiorców, pozwolą poruszyć ich wyobraźnie, a rodzicom pokażą, jak właściwie stymulować predyspozycje swojej pociechy.

Cykl warsztatów zakończy się pokazem – spektaklem, hapenningiem, performance, opartym na scenariuszu stworzonym wraz z uczestnikami warsztatów i dotykającym spraw dzielnicy Hugo W proponowanym działaniu liczy się, oczywiście, efekt, ale jednak przede wszystkim – proces dochodzenia do niego. Praca nad spektaklem ma pobudzić wrażliwość na wartości kultury wspomagające budowanie tożsamości miejsca i odpowiedzialności za siebie i wszystkich z którymi mieszkańcy są powiązani.