Poszukujemy pracownika do realizacji dźwięku oraz oświetlenia scenicznego

konsola akustyka

Poszukujemy pracownika do realizacji dźwięku oraz oświetlenia scenicznego

Siemianowickie Centrum Kultury poszukuje pracownika do realizacji dźwięku oraz oświetlenia scenicznego.

Praca na pełny etat.

Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 1. Realizacja dźwięku oraz oświetlenia podczas imprez organizowanych i zleconych przez SCK.
 2. Zapewnienie właściwej jakości dźwięku oraz oświetlenia poprzez:
  a) bieżącą konserwację i naprawę sprzętu,
  b) ustalenie potrzeb nagłośnieniowych stosownie do wymagań imprezy,
  c) zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu,
  d) profesjonalną realizację dźwięku.
 3. Współpraca z wykonawcami i pracownikami SCK w celu realizacji imprez (koncertów spektakli, widowisk, festynów, itp)
 4. Czynności związane z transportem, montażem i demontażem aparatury nagłośnieniowej i elektrycznej podczas imprez własnych i zleconych.
 5. Obsługa projektorów multimedialnych.

Zakres wymagań:

 • wykształcenie średnie,
 • minimum 6 miesięczne doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją dźwięku,
 • mile widziana podstawowa znajomość obsługi sterownika oświetlenia GrandMa2 i/lub Avolites
 • odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, terminowość, wielozadaniowość,
 • umiejętność ustalania priorytetów oraz doskonałej organizacji pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV),
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),
 5. zgoda na przetwarzanie danych – oświadczenie RODO,

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 24.03.2023 r. na adres: sekretariat@siemck.pl lub złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 45
41-106 Siemianowice Śląskie

Skip to content