Perspektywa w fotografii

Perspektywa w fotografii – warsztaty fotograficzne skierowane są do mieszkańców dzielnicy Laura Huta i Hugo, którzy chcą nauczyć się wykonywania zdjęć przy użyciu perspektywy.

Projekt ma zintegrować lokalną społeczność. Mieszkańcy dzielnic Laura Huta i Hugo są zaznajomieni z problemami takimi jak: wykluczenie społeczne, problem nadużywania alkoholu czy bezrobocie. Cykl warsztatów ma na celu zapoznanie mieszkańców z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny fotografii. Ma dać szansę na rozwój pasji i zainteresowań, niezależnie od wieku uczestników. Organizatorzy chcą skupić się na dzieciach i młodzieży – warsztaty mają pozwolić im na rozwijanie swoich pasji. Drugą grupą, na której chcielibyśmy się skupić są seniorzy, którzy często są pomijani w tego typu eventach.

Cykl warsztatów rozpocznie się w październiku 2018 r. Grupy będą mieszane i będą liczyły 15 osób – wszystko po to by pogłębiać więzi w społeczności. Warsztaty zorganizowane zostaną na terenie dzielnicy Laura Huta i okolic. Motywem przewodnim będzie nowoczesne uchwycenie dziedzictwa kulturowego tej części Siemianowic Śląskich. Każde zajęcia będą charakteryzowały się innym tematem wiodącym, aby uczestnicy warsztatów nie odczuwali monotonii.

Warsztaty zostaną poprowadzone przez profesjonalnego fotografa, który zapozna uczestników ze sztuką i podstawowymi zagadnieniami fotografii. Kolejne zajęcia będą przewidywały wykorzystanie nabytej wiedzy przy okazji różnych zadań. Uczestnicy na spotkaniach będą korzystać z aparatów fotograficznych w swoich telefonach komórkowych.

Inicjatywa zostanie zakończona wystawą, którą mieszkańcy Siemianowic Śląskich będą mogli podziwiać w Willi Fitznera.

Warsztaty „Perspektywa w fotografii” mają na celu:
– zintegrowanie mieszkańców,
– poszerzenie wiedzy z zakresu fotografii,
– zwrócenie uwagi na walory kulturowe i historię miasta,
– działania edukacyjne.

Daria Sztuber – urodzona 19.07.1997 roku w Siemianowicach Śląskich. Jest studentką trzeciego roku Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Od 2007 roku udziela się jako harcerka w Hufcu ZHP Siemianowice, działając głównie z dziećmi w wieku 6-10 lat. Obecnie jestem wolontariuszką w Siemianowickim Centrum Kultury, w ramach wydarzeń kulturalnych.