OGŁASZAMY KONKURS!

SCK - współ/kultura

OGŁASZAMY KONKURS!

współ / kultura to projekt realizowany przez Siemianowickie Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Pierwszy etap projektu polegał na przeprowadzeniu diagnozy w obrębie 3 wybranych grup docelowych.

Badane były możliwości współdziałania mieszkańców z Siemianowickim Centrum Kultury oraz ich potencjał kulturotwórczy. Badania w formie grup fokusowych przeprowadzili wspólnie: eksperci Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, pracownicy SCK oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

Wyniki badań wraz z diagnozą z nich wynikającą są dostępne w formie elektronicznej:

raport_diagnoza_wspolkultura

Drugi etap projektu to konkurs na inicjatywy lokalne. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj:

wspolkultura_regulamin

wspolkultura_karta

Łączna kwota środków na inicjatywy lokalne to 22000 zł.

Konkurs adresowany jest szczególnie do diagnozowanych grup docelowych, a także do osób, które chciałyby zrealizować projekt na rzecz wymienionych w diagnozie grup docelowych.

 

Kolejny etap projektu to wcielanie Waszych pomysłów w życie. Od lipca 2018 r. autorzy wyłonionych w konkursie inicjatyw przystąpią do realizacji swoich projektów przy wsparciu Siemianowickiego Centrum Kultury. Wydarzenia w ramach zwycięskich projektów mogą odbywać się już od sierpnia 2018 r.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu:

SCK – Bytków, ul. Niepodległości 45, Siemianowice Śląskie

(32) 228 72 80

sekretariat@siemck.pl

Skip to content