Michałkowice – miejsce z historią, miejsce dla historii

Michałkowice – miejsce z historią, miejsce dla historii – celem projektu jest kształtowanie świadomości materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz świadomości historycznej wśród Siemianowiczan. Inicjatywa stanowi punkt wyjścia dla definiowania tożsamości poszczególnych grup, a także zmusza do refleksji nad lokalną kulturą. Projekt ma zachęcić mieszkańców do odkrywania dziejów miejsca ich zamieszkania. Finałem działań ma być próba oprowadzenia grupy mieszkańców oraz wydanie krótkiego Vademecum historycznego, które pozwoli poznać michałkowicką historię.

Projekt zakładać będzie cztery fazy realizacji:

I. Preludium – faza wstępna, podczas której planowane są: kwerenda archiwalno-biblioteczna; konsultacje z gronem eksperckim (rozmowy ze znawcami michałkowickiej historii). Na tej podstawie opracowane zostaną propozycje miejsc, postaci, wydarzeń i tematów, które następnie zostaną przedstawione na spotkaniu zorganizowanym w SCK Zameczek. Spotkanie będzie miało formę konsultacji. Po zaprezentowaniu głównej idei uczestnicy będą mogli zgłaszać uwagi. Zebrane informacje będą bazą dla tekstu przyszłego Vademecum.
II. Vademecum – faza stworzenia krótkiej publikacji pod roboczym tytułem Vademecum michałkowickiej historii. W oparciu o zebrany materiał powstanie tekst (dwujęzyczny). Wydrukowanych zostanie 150 egzemplarzy przewodnika (dostępny też w wersji on-line).
III. Praxis – faza praktycznego przetestowania opracowanego Vademecum będzie przewidywać oprowadzenie wycieczki po michałkowickich ścieżkach historycznych.
IV. Summa – faza podsumowująca zakłada otwarte spotkanie (połączone np. ze wspólnym grillem na terenie SCK Parku Tradycji), w czasie którego uczestnicy będą mogli wymienić się uwagami, a także otrzymają egzemplarze Vademecum.
W projekcie ukazana zostanie michałkowicka specyfika, która dowartościuje lokalną kulturę i historię.

Marcin Wądołowski – michałkowiczanin, urodzony w 1988 roku w Siemianowicach Śląskich. Absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, socjologicznych i kulturoznawczych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył kurs dla przewodników industrialnych po obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Obecnie jest doktorantem kulturoznawstwa w Akademii Ignatianum w Krakowie. Laureat licznych nagród i konkursów, w tym m.in. Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków, przyznawanej przez Instytut Śląski w Opolu za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Autor dwóch monografii poświęconych siemianowickiemu dziedzictwu (Śląsk oswojony. Obraz Śląska w świadomości liderów organizacji regionalnych na przykładzie badań z terenu Siemianowic Śląskich, wydanej w 2016 roku, oraz Michałkowice – wieś i dwór na przestrzeni dziejów, wydanej w 2017 roku), a także wielu artykułów naukowych z zakresu historii i kultury Górnego Śląska. W 2018 roku Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu upowszechniania kultury oraz Stypendysta Herder-Institut w Marburgu (Niemcy).

Dlaczego zdecydowałeś się na udział w projekcie współ / kultura?

Projekt współ/kultura daje możliwość propagowania wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich treści lokalnego dziedzictwa, wokół których skupiają się moje zainteresowania badawcze. Nigdy nie chciałem, aby prowadzone przeze mnie badania naukowe były jedynie sztuką dla sztuki,  oderwaną od rzeczywistości i codziennego życia mieszkańców.  Dzięki współ/kulturze mogę zrobić coś wartościowego dla naszego heimatu – „małej” michałkowickiej ojczyzny, podjąć wielopłaszczyznową kooperację z pasjonatami lokalnych dziejów i tworzyć autentyczną współ/historię.

Na czym polega twoja inicjatywa?

Projekt Michałkowice – miejsce z historią, miejsce dla historii polegać będzie na wspólnym wypracowaniu koncepcji historycznych ścieżek tematycznych ukazujących lokalne dzieje. Inicjatywie towarzyszyć będzie wydanie krótkiej publikacji pt. Vademecum historii Michałkowic, która umożliwi zainteresowanym osobom poznawanie miejscowej historii, a także stanowić będzie podstawę dla szkolenia ewentualnych przyszłych michałkowickich przewodników. Zwieńczeniem działań będzie prekursorska próba oprowadzenia grupy mieszkańców.

Co twoja inicjatywa da mieszkańcom?

Projekt dążył będzie do tego, aby wskazać mieszkańcom Michałkowic możliwe kierunki myślenia o lokalnych dziejach. Wypracowane ścieżki będą efektem społecznego konsensusu – stanowić mają miejscową „współhistorię”. Na podstawie wypracowanych schematów siemianowiczanie będą mogli partycypować w kształtowaniu własnej dojrzałej tożsamości historycznej. Podkreślenie michałkowickiej specyfiki dowartościuje historię „małej ojczyzny” i pozwoli dostrzec podmiotowość mieszkańców, w myśl idei: „Michałkowiczanie nie gęsi, iż swoją historię mają”.

 

Link do strony na Facebooku: https://www.facebook.com/historiamichalkowic/

Vademecum historii Michałkowic


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 172