Mamy wyniki konkursu współ / kultura!

SCK - współ/kultura

Mamy wyniki konkursu współ / kultura!

Dobiega końca pierwszy etap projektu współ / kultura realizowanego przez Siemianowickie Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Po kilku miesiącach spotkań, prac badawczych i konsultacji oraz ogłoszeniu konkursu na inicjatywy lokalne – spośród 12 zgłoszonych projektów wybrano 7, które w największym stopniu spełniały kryteria regulaminowe, były spójne z „Diagnozą współ / kultura” (autorstwa badaczy z RIK w Katowicach) oraz realizowały cele programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury, Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach i Siemianowickiego Centrum Kultury starała się uwzględnić zaangażowanie autorek i autorów inicjatyw i w jakiejś formie wykorzystać elementy również tych projektów, które z przyczyn regulaminowych nie mogły zostać dofinansowane (7 to maksymalna liczba inicjatyw, które można było dofinansować w ramach programu). Ostateczna lista projektów, których realizacja rozpocznie się niebawem, przedstawia się tak (kolejność przypadkowa):

 

  1. Hiphopotam – Wojciech Smętek – kwota: 4000 zł
  2. Nowy Świat: dokumentalnie – Justyna Hrybik – kwota: 4000 zł oraz rekomendacja współpracy z autorką projektu Hugo Dance – Barbarą Jędrzejczyk (dodatkowa kwota dla projektu współpracującego: 1000 zł)
  3. Akademia Dziennikarska – Iwona Haber – 3000 zł
  4. Rosikoń, czyli centrum (naszego) świata – Filip Pawlak, Karina Kubiciel – 4000 zł
  5. Łooo!buziJki Tuwima – Adam Korzeniowski – 4000 zł
  6. Michałkowice – miejsce z historią, miejsce dla historii – Marcin Wądołowski – 3000 zł
  7. Perspektywa fotografii – Daria Sztuber – 3000 zł

 

Dziękujemy za udział wszystkim pomysłodawcom. Serdecznie gratulujemy wygranym.

Teraz przystępujemy do kluczowej i chyba najciekawszej dla mieszkańców części projektu współ / kultura, tj. do realizacji wyłonionych inicjatyw lokalnych. Projekty będą realizowane od sierpnia do listopada br. Już niedługo w mediach lokalnych i w sieci pojawią się pierwsze informacje dot. przebiegu projektów.

Ze względu na zainteresowanie konkursem oraz pozytywne opinie dotyczące poszerzania współpracy naszej instytucji z mieszkańcami – pragniemy już dziś poinformować, że w kolejnym roku będziemy chcieli kontynuować przedsięwzięcie i przeznaczyć pewną pulę na inicjatywy lokalne, które wyłonimy również w drodze konkursu. Możecie już dziś myśleć o swoich inicjatywach!

współkultura protokół i załącznik

 

Skip to content