Karbidka 2019 już w październiku!

Karbidka 2019 już w październiku!

Festiwal Teatralny Małych Form KARBIDKA został zainicjowany w Siemianowickim Centrum Kultury w 2013 roku. Organizacja festiwalu jest odpowiedzią na rosnąca potrzebę prezentacji, promocji i popularyzacji teatru w społeczeństwie. KARBIDKA stała się miejscem prezentacji, którego brakuje dla wielu grup, teatrów, artystów, twórców, którzy częstokroć mogą pochwalić się bogatym dorobkiem artystycznym lub artystycznym wykształceniem, jednak nie mają możliwość uczestnictwa w festiwalach teatrów zawodowych, ponieważ takimi nie są, zaś na przeglądach ukierunkowanych dla młodych twórców brakuje dla nich miejsca, ponieważ są zbyt profesjonalni. Istnieje wiele teatrów o bogatym repertuarze, czasami z własną sceną i zapleczem, które próbują zerwać z „bylejakością” i amatorszczyzną.

Festiwal skierowany jest dla ludzi, którzy w teatrze, w sztuce postrzegają sens, ideę oraz możliwość komunikacji.

Festiwal ma charakter konkursowy, stąd też udział jury. Za każdym razem osoby oceniające występujących są wyjątkowymi postaciami związanymi z życiem teatralnym – dyrektorzy publicznych teatrów, kierownicy literaccy, redaktorzy, niezależni twórcy o bogatym dorobku artystycznym.

W poprzednich edycjach występowali artyści m in. z Wrocławia, Będzina, Orzesza, Częstochowy, Katowic, Krakowa, Stalowej Woli. Teatry prezentują różny rodzaj wypowiedzi artystycznej – monodramy, kreacje zbiorowe, teatry słowa, ruchu.

Zapraszamy na KARBIDKĘ 2019!

25-26 października 2019.

 

Poniżej karta zgłoszenia:

KARBIDKA 2019 – REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

 

Skip to content