Hiphopotam

HIPHOPOTAM 1.0 to z założenia cykliczny projekt motywacyjno-edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 10-12 lat uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w dzielnicy Hugo i zakładający współpracę liderów społecznych i podmiotów związanych z dzielnicą Hugo. Jest to dzielnica Siemianowic Śląskich o jednej z największych koncentracji społecznych w naszym mieście.
Dzieci uczestniczące w projekcie pochodzą z problematycznych środowisk. To dzieci znające dobrze słowa odrzucenie, izolacja , trudno… Ciężka sytuacja finansowa i rodzinna , wykluczenie społeczne , ubóstwo. Pomimo trudności dzielnica ta i ludzie, którzy w niej mieszkają, tworzą społeczność i mają duży potencjał do rozwoju. Projekt ma pokazać dzieciom, że oprócz zagrożenia wykluczeniem społecznym, otaczającej ich degradacji przestrzeni publicznej i ogólnej obojętności,  apatii społecznej – istnieje inna droga: droga do realizacji swoich zdolności i marzeń poprzez zabawę i muzykę. Projekt ma pokazać, że można realizować swoje zainteresowania a nawet budować stopniowo na nich swoją karierę artystyczną i zawodową. Chcemy, aby po okresie trwania projektu uczestnicy nabrali umiejętności i motywacji do dalszego rozwijania swoich pasji. HIPHOPOTAM umożliwi im to, proponując cykl warsztatów, działań artystycznych, prac koncepcyjnych oraz umożliwiając styczność z profesjonalnymi twórcami i profesjonalną produkcją artystyczną.
HIPHOPOTAM zakłada zintensyfikowanie wysiłków wielu podmiotów i liderów na rzecz poprawienia jakości spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. Angażowanie dzieci na tak wczesnym etapie pozwoli odkryć , podtrzymać i wzmocnić ich zainteresowania na późniejszych etapach rozwoju. Środkiem do realizacji tego celu będzie kultura. Chcemy przemówić do nich ich językiem- stąd zgodnie z rozpoznaniem na bazie wcześniejszych spotkań z Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej oraz wynikami diagnoz przeprowadzonej w ramach niniejszego projektu, zdecydowano się na ,,szkołę hiphopu’’.

Fundacja Hajer Level – zarejestrowana w marcu 2018 roku w Siemianowicach Śląskich. Nazwa fundacji identyfikuje ją samą z kulturą, promocją Siemianowic i tradycją  górniczą.

Celem fundacji jest wspieranie i dawanie narzędzi oraz tworzenie warunków do rozwoju bez względu na to, ile masz lat.  Fundacja prowadzi działania kulturalne, artystyczne,  edukacyjne i wiele innych. Pod nazwą Hajer Level prowadzone są m.in. warsztaty muzyczne przeznaczone dla perkusistów i basistów. Organizatorem warsztatów Hajer Level jest Wojciech Smętek. Celem fundacji jest również zwiększenie świadomości kulturalnej społeczeństwa oraz promocja poprzemysłowego dziedzictwa regionu.

Wojciech Smętek –  urodzony 3 października 1980 roku. Jego rodzinnym miastem jest Oświęcim, obecnie mieszka w Siemianowicach Śląskich. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od września 2008 do lipca 2015 pracował jako kierownik referatu obsługi programów pomocnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich. Od 2015 do 29 maja 2016 był ekspertem ds. funduszy unijnych w DGE Bruxelles  w Katowicach. Obecnie jest prezesem oraz organizatorem warsztatów Fundacji ,,Hajer Level’’ oraz New Business Manager w Concept Music Art. Sp. z.o.o.

Link do strony na Facebooku: https://web.facebook.com/HipHopotam-1589822214434163/