Flesz Junior

 

Flesz Junior – grupa taneczna dla dzieci w wieku 7-8 lat . Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i zawierają elementy rytmiki oraz podstawy z zakresu tańca współczesnego i hip-hopowego. Dzieci uczą się współpracy w grupie poprzez różne zabawy ruchowe, są one także wspaniałą formą ćwiczeń i nauki nowych kroków.

Miejsce zajęć: SCK – Bytków

 


Harmonogram zajęć w formacie PDF | Cennik zajęć w formacie PDF