Balet

Poprzez ćwiczenia baletowo-rytmiczne  dążymy do uzyskania prawidłowej postawy ciała, rozwoju koordynacji ruchowej, wypracowania pamięci ruchowej oraz orientacji przestrzennej. Dzieci poznają podstawy tańca klasycznego – pozycje nóg, pozycje rąk, wykonują proste ćwiczenia baletowe nóg i rąk. Uczestnicy zajęć poprawiają poczucie rytmu poprzez ćwiczenie przy akompaniamencie fortepianowej klasycznej muzyki, takiej jaka jest stosowana w czasie lekcji baletu w szkołach baletowych. Dzieci poznają proste kroki znanych tańców: Polki, Krakowiaka, Poloneza, Walca.

Prowadzenie: Bożena Kowalik

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Miejsce zajęć: SCK – Bytków

 


Harmonogram zajęć w formacie PDF | Cennik zajęć w formacie PDF